wind
haar
snijdt 
regen
schrijdt 
tranen 
banen 
raam
blik
terug
geeuw
leeuw
brul
zwarte krul
zien
misschien 
morgen 
meer
wat ik wil; 
weer